Region Skåne beviljar stöd till kvinnokonventet.

"Rebecka Nord är en etablerad nycirkusartist med parakrobatik som specialitet. (...) Som ett led i att stärka sin bas i Skåne planerar hon att arrangera ett "Kreativt konvent för kvinnliga akrobater" i Abbekås under en helg i december 2017 eller januari 2018. Syftet med konventet är att samla framstående kvinnliga parakrobater från världens alla hörn till en kreativ workshop kring parakrobatik, den kvinnliga kroppens fysiska styrka samt om hur det är att vara kvinna i cirkusbranschen. Praktiska, fysiska, tekniska och kreativa övningar varvas med såväl formella som informella diskussioner. Frågeställningar som kommer att tas upp är bland annat möjligheten att förena moderskap med en karriär som artist, hur kroppen förändras när vi blir äldre och kvinnans plats i cirkusvärlden."

Äntligen uppmärksamhet på regional nivå nu när Region Skånes kulturförvaltning stöder mitt kvinnokonvent som jag tror blir ett inspirerande möte och en fin början på arbetet med min kommande föreställning.

6 Sep 2017