Det får bära eller brista

"Det får bära eller brista" är en föreställning där parakrobatik kombineras med nordisk folkmusik. Med avstamp i sin egen släkthistoria och sina egna erfarenheter vill Rebecka Nord skapa en föreställning om kvinnans fysiska styrka ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Utgångspunkten är de fysiska arbetsuppgifter som historiskt alltid legat på kvinnorna. Det handlar inte minst om allt bärande: barn, potatissäckar, kastruller, vatten- och mjölkkannor, barnvagnar in i bilen och uppför trappor, matkassar från affären, ved och liknande.

Ambitionen är att skapa en artistiskt stark föreställning som berättar en viktig del av den nordiska kvinnans historia och belyser kvinnans fysiska styrka. Detta gestaltas med hjälp av kvinnliga parakrobater som större delen av sina liv arbetat med just fysisk styrka och har som yrke att bära eller bli burna.

Föreställningen producerades under olika residensveckor i Sverige, Norge, Danmark och Finland under 2019. Residenscentra är bland annat Sorin Sirkus i Tampere, Dymano workspace for performing arts i Odense, DansIt i Trondheim, Karavan i Malmö och Landskrona Teater där även premiären skedde den 29e februari 2020.

I samband med residensperioderna bjöds en intresserad publik in till olika workshops, öppna repetitioner och work-in-progress-visningar. Föreställningar är även planerade i Ystad och Skurup och förhoppningen är att kunna sälja föreställningen regionalt, nationellt och internationellt.

Läs hela projektbeskrivningen här: det-far-bara-eller-brista-uppdaterad-mars-2019.pdf

Projektet är finansierat av: